Alders & Bern

Op ien plak en yn ien handich oersjoch Fryske apps en games foar âlders & bern om boartsjenderwei Frysk te learen en op in útdaagjende wize mei de Fryske taal om te gean. Foarlêze, mei-inoar game en nije wurden leare mei de moaiste Fryske apps en spultsjes.

Tomke, Lytskes, Omrop Fryslân Tsjil, It grutte foarlêsboek & mear

Apps foar 2-6 jier Boartsjend Frysk leare mei apps en games

Fryske apps mei ferhalen, gedichten en spultsjes foar bern fan 2-6 jier. Boartsjend Fryske wurden leare en op in feilige en tagonklike wize mei de Fryske taal boartsje. Op de kompjûter, tablet of mobyl.

Omrop Fryslân Tsjil, Word Tango & mear

Spultsjes foar 6-12 jier Frysk leare mei taal-apps en games

Spultsjes-foar-6-12-jier

Fryske taal-apps en games foar bern fan 6-12 jier. Boartsjend wurden leare op in útdaagjende en tagonklike wize. Op de kompjûter, tablet of mobyl.