← Nei oersjoch

Mei dit spultsje kinne bern it Frysk leare en tagelyk harren taalkennis aktivearje. Yn dit gearwurkings-multiplayer AR-spultsje wurkje learlingen gear om in mienskiplik doel te berikken. Se moatte harren taal en taalkennis brûke om it persoanaazje Babel te helpen har wei nei hûs te finen.

BabelAR, ek yn it Frysk!

Mei dit spultsje kinne bern it Frysk leare en tagelyk harren taalkennis aktivearje. Yn dit gearwurkings-multiplayer AR-spultsje wurkje learlingen gear om in mienskiplik doel te berikken. Se moatte harren taal en taalkennis brûke om it persoanaazje Babel te helpen har wei nei hûs te finen.