← Nei oersjoch

Yn it Frysk it ynternet op? Brûk Mozilla Firefox mei de ynboude Fryske staveringshifker! Online en flaterfrij Frysk!

Fryske Firefox Mei ynboude Fryske staveringshifker

Yn it Frysk it ynternet op? Brûk Mozilla Firefox mei de ynboude Fryske staveringshifker! Online en flaterfrij Frysk!