← Nei oersjoch

Mei Gboard fan Google kinst maklik en flaterleas berjochten yn it Frysk type op dyn mobile telefoan of tablet. Kinst Google Gboard ek brûke yn bygelyks Whatsapp en de app jout dy in foarsizzing fan de wurden dy’t yntypst. Boppedat leart de app ek fan dyn taalgebrûk.

Gboard Flaterleas mobyl Frysk type mei Gboard fan Google

Mei Gboard fan Google kinst maklik en flaterleas berjochten yn it Frysk type op dyn mobile telefoan of tablet. Kinst Google Gboard ek brûke yn bygelyks Whatsapp en de app jout dy in foarsizzing fan de wurden dy’t yntypst. Boppedat leart de app ek fan dyn taalgebrûk.